تبلیغات
وبلاگ لژیون کمک راهنما اصغر منصوری

وبلاگ لژیون کمک راهنما اصغر منصوری
کنگره 60، بهترین راه درمان اعتیاد به انواع مواد مخدر (درمان رایگان) 
قالب وبلاگ
زمانی که جهان بینی ما از تعادل برخوردار است ، نگاه ما به زندگی و هستی و خودمان و همینطور برداشت و ادراک ما از زندگی
... 
 
نتیجه تصویری برای عکس خویشتن داری
باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فکر نمی کند

 

 

باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فکر نمی کند .

در هفته های قبل اشاره کردیم برای رهایی کامل و درمان قطعی اعتیاد ، بایستی بخش های آسیب دیده بر اثر مصرف مواد مخدر در شهر وجودی انسان ، یعنی جسم ، روان  و جهان بینی را به تعادل و سلامتی برسانیم تا شهر وجودی ما از سلامت و تعادل برخوردار باشد .در  قسمت جهان بینی ، رسیدن به تعادل ، منوط  به آیتم های متعددی از جمله تعادل جسم ، تعادل روان  و از همه مهمتر، یادگیری و آموزش و کسب اطلاعات و آگاهی سالم از قوانین زندگی  و هستی است .

 

زمانی که جهان بینی ما از تعادل برخوردار است ، نگاه ما به زندگی و هستی و خودمان و همینطور برداشت و ادراک ما از زندگی ، برداشت و درک درست و صحیحی  می باشد  و همه چیز را آنطور که هست و در جای خود و با ارزش حقیقی خودش می بینیم ، البته زمانی  تعادل جهان بینی ما مفهوم و ارزش پیدا می کند که به صورت عملی و کاربردی ، نتایج آن را در زندگی خود ببینیم ؛ به عبارتی به آنچه که آموخته ایم عمل کنیم ، زیرا در غیر اینصورت ، برای باورها هیچ ارزشی نیست .

 

 باور زمانی ارزش پیدا می کند که به آن عمل کنیم ؛ باور و اعقتاد بدون عمل ، ارزشی ندارد ، به قول اساتید و بزرگان  کنگره 60 ، قدرت و توانایی در دانستن تنها نیست  ، عمل می تواند دانسته ها را زیبنده سازد تا به دل آنان که خواستار و نیازمند هستند بنشیند و به قولی دیگر ، علم فقط دانستن نیست ، به علم عمل کردن ، علم است .

 

برای رسیدن به تعادل جهان بینی ، آموزش  جایگاه ویژه ای دارد و به همین منظور کنگره 60 چهارده فصل آموزشی را در قالب 14 وادی یا قانون و یا راه مطرح کرده است که در واقع علوم پایه و مبانی آموزشی کنگره 60 در بخش جهان بینی است .

 

اکنون ، مدتی است که نگهبان کنگره 60 ، توجه ویژه ای را نسبت به وادی های کنگره معطوف داشته اند . اگر سی دی های ندانی یک و دو را گوش کرده باشید ، در آنجا نگهبان کنگره 60 از جایگاه فوق العاده مهم وادی ها در ساختار آموزشی کنگره 60 و درمان اعتیاد صحبت می کنند و از کمک راهنمایان و راهنمایان می خواهند که در لژیون خود توجه بیشتری به وادی ها داشته باشند . نگهبان کنگره معتقد هستند که وادی ها ، ستون ها و پایه های آموزش جهانبینی است و اگر رهجو سه وادی اول را حقیقتاً بیاموزد و عمل کند ، به درمان کامل خواهد رسید .

 

از اول مهر تاکنون دو وادی را پشت سر گذاشته ایم ، در وادی اول با موضوع بسیار مهم تفکر آشنا شدیم و آموختیم که برای ساختن یک زندگی سالم و رهایی از اعتیاد باید فکر کنیم ، درست فکر کردن را قبل از هر انجامی سرلوحه کارهایمان قرار دهیم . در وادی دوم آموختیم  که ما به هیچ نیستیم حتی اگر خودمان ارزشی برای خودمان قائل نباشیم ، هر کدام  از ما ارزش و جایگاه خاص خودمان را داریم ، هر کدام از ما پتانسیل و استعدادهای منحصر به فردی داریم که برای شکوفایی آنها باید در صراط مستقیم گام نهیم  .

 

 

با گذر از وادی دوم ، مصرف کننده مواد مخدر بعد از تفکر و خارج شدن  نسبی از احساس پوچی و نا امیدی ، خود را برای حرکت آماده می کند ، حرکت برای درمان اعتیاد و خروج از تاریکی ، در این مقطع ، او متوقع است که دیگران به کمک او بیایند زیرا او می خواهد اعتیادش را درمان کند  و یا به قولی ترک کند ؛ حالا که می خواهد ترک کند پس همه باید به کمک او بیایند ، خانواده ، اطرافیان ، دوستان ، آشنایان و خلاصه همه باید کار و زندگی شان را رها کننند  و به کمک بیایند زیرا او می خواهد ترک کند . این روحیه طلب کاری  و متوقع بودن و انتظار کمک  از سوی دیگران ، در مصرف کنندگان مواد مخدر بسیار شایع است . این روحیه و تفکر طلب کاری و طلب کار بودن ، از خانواده گرفته تا دوستان و آشنایان و جامعه و حتی خداوند ، تفکر بسیار منحرف ، مخرب و بازدارنده ای است و تا زمانی که در مصرف کننده مواد مخدر  این حالت وجود  دارد . به طور قطع نباید منتظر کوچکترین موفقیت  و پیشرفتی در او باشیم .

 

وادی سوم همچون شمشیری برنده به مرکز این تفکر مخرب فرود می آید و می گوید :

باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فکر نمی کند .

 

در عبارت فوق ، از کلمه باید استفاده شده است ، نمی گوید خوب است یا شایسته است یا بهتر است ؛ می گوید باید دانست . این تاکید قطعی نشان از قانونی محکم و خلل ناپذیر است . این قانون در تمام سطوح زندگی ما حکم فرماست و یکی از قوانینی است که دنیای ما بر پایه آن اداره می شود .

 

کاری ندارد که ما قبول داریم یا نداریم ، این قانون عمل می شود ، چه بپذیریم و چه نپذیریم . خوشا به حال کسانی که از آموزگار می آموزند ، زیرا اگر آموختیم که آموختیم ، در غیر اینصورت از روزگار می آموزیم و روزگار معلم بی رحمی است .

 

وادی سوم خیال مصرف کننده مواد مخدر را راحت می کند  که هیچ کس به اندازه خود تو به فکر تو نیست ، هیچ کس به اندازه خود تو  دلسوز تو نیست، آنکس که باید به تو کمک کند خود تو هستی نه دیگران ، از هیچ کس توقع کمک نداشته باش ، هیچ کس بار اعتیاد تو را نمی تواند حمل کند ، این بار روی دوش تو است خودت باید آنرا حمل و در نهایت بر زمین بگذاری ، حتی نزدیک ترین افراد ، مثل پدر و مادر ، خواهر ، برادر ، همسر ، فرزند و همینطور صمیمی ترین دوستان ،  نمی توانند به جای تو برای مشکل تو فکر کنند و آن را حل کنند . خودت باید فکر کنی تصمیم بگیری ، حرکت کنی و به مقصد برسی ، در غیر اینصورت هرگز به مقصد نخواهی رسید .

 

اعتیاد درمانگر ندارد ، درمانگر اعتیاد ، خود فرد مصرف کننده است . اعتیاد راهنما دارد و راهنما فقط راهنمایی می کند . نه راهنما و نه هیچ کس دیگری نمی تواند مشکلات مصرف کننده را بر دوش بگیرد . نه راهنما و نه هیچ کس دیگری نمی تواند بار خماری را از روی دوش مصرف کننده بردارد . این بار را فقط خودش باید حمل کند و در نهایت و به تدریج زمین بگذارد . این تاوان باید پرداخته شود .

 

 موقعی که مصرف کننده مواد مخدر بودم و تصمیم می گرفتم که اعتیادم را با تفکر آن موقع ترک کنم ، به شدت متوقع بودم و می خواستم که همه کار و زندگیشان را تعطیل کنند و در خدمت من باشند و به کمک من بیایند . دوست داشتم دیگران حتی به جای من فکر کنند و به جای من مشکلات مرا حل کنند ، منتظر بودم دیگران تصمیم بگیرند که من چه کار باید بکنم . از همه طلب کار بودم و همه را مقصر می دانستم از این بابت که اعتیاد من تقصیر آن هاست ، تقصیر و کوتاهی و بی توجهی خانواده ، اطرافیان ، جامعه و حتی خداوند بوده است که من معتاد و مصرف کننده شدم . به همین دلیل معتقد بودم که همه باید بار اعتیاد مرا به دوش بکشند و دیگران این بار را از روی دوش من بردارند ، خودم را بسیار دانا ، فهمیده و بی گناه و بی تقصیر می دانستم .

 

الان که فکر می کنم به تفکرات و دیدگاه هایی که آن موقع داشتم ، تعجب می کنم ، چقدر نادان بودم چقدر همه چیز را وارونه می دیدم !

وقتی به کنگره آمدم ، تازه فهمیدم که چه کرده ام . وادی سوم به من فهماند که دست از این تفکرات غلط و مخرب بردار ، اعتیادت را گردن دیگران نینداز، خودت خراب کردی ، خودت مواد مصرف کردی ، کسی تو را مجبور نکرد که بروی و مواد مصرف کنی ، حالا هم خودت باید برگردی و خرابکاری ها را درست کنی ، احدی  به تو کمک نمی کند ، فقط خودت هستی . تنهای تنها . اگر با این شرایط می توانی ، حرکت کن ، مطمئن باش موفق می شوی ، در غیر این صورت ، برای همیشه در جهنم اعتیاد بمان ، اگر منتظری که دیگران بیایند و به تو کمک کنند و مشکل تو را حل کنند ، بدان که آن روز هرگز نخواهد آمد !

 

 

وادی سوم اینگونه آغاز می شود : ( متن اصلی وادی )

 

 

ما با شروع زندگی در این وادی ، برای خود آغازی تازه داریم . امیدوار هستیم که شما هم با نگاه کردن به طبیعت به ابعاد گسترده ای برسید ؛ چون اصوات موسیقی در جهان خود بدرخشید که خود کلید مسیر راه رهایی خود را بیابید .

 

ما نیک می دانیم که انسان اگر خود جستجو نکند ، اگر با همه کاوشگران ماهر همنشین باشد ، به موضوع واقعی نمی رسد .

در این تشبیه زیبا ، گفته می شود که انسان اگر خود تلاش و کوشش نکند و اگر خود جستجو و تفکر نکند ، اگر با همه جستجو گران ماهر همنشین باشد به جایی نمی رسد . هر کسی برای درمان خود ، بایستی خودش حرکت کند ، تلاش کند ، جستجو کند تا راه رهایی را بیابد .

 

از مطلب فوق چنین استنباط می شود و عملا“ ما هم به این نتیجه رسیده ایم كه در حل مشكل اعتیاد بالاترین نقش به عهده خود ما می باشد و اگر تصور كنیم اعتیاد یك بیماری است و دیگران بایستی آن را برای ما معالجه نمایند , بسیار در اشتباه هستیم . برای حل مشكل اعتیاد , بیشترین بار حل این مسئله بر دوش خود ما می باشد و خود ما بایستی بیشترین تفكر را برای حل این مسئله بنمائیم.

 

مسئولیت این كار بعهده هیچ شخصی نخواهد بود مگر خودمان . البته نمی توانیم منكر كمك و هم دردی و یاری سایرعزیزان و اعضاء خانواده باشیم ، ولی بایستی به این مطلب توجه داشته باشیم كه نقش اول بعهده ماست و مـا هستیم كه بایستی بدهی خود را نسبت به تخریب هایی كه ایـــجاد كرده ایم پـرداخت نمائیم . اگر امروز دچار مشكلات هستیم این دردها و رنجها دلیل باز پرداخت بدهی ما نسبت به اعتیاد است و بایستی با شهامت مشكلات را تحمل كنیم ، چون به سرعت بدهی ما , بازپرداخت می شود و به نقطه تعادل جسمی و روانی می رسیم . نكته قابل توجه این است : تاكنون به خاطر استفاده از مواد مخدر زندگی ما بازی در نا آگاهی بوده و اكنون بازی در آگاهی را آغاز نموده ایم و بایستی این بازی در آگاهی ادامه پیدا نماید در غیر اینصورت با شكست مواجه می گردیم .

 

 

حال برای اینكه در این بازی یا مبارزه بتوانیم بطرف پیروزی حركت كنیم ، بایستی نیروهای خود را بشناسیم و نیروها و تخریبهای مواد مخدر را نیز كاملا“ شناسایی نمائیم . در اینجا مسئله مواد مخدر و جذابیت های آن را دست كم نگیریم و بدانیم شیطان به زیباترین شكل ممكن وارد افكار و اندیشه انسان می گردد و در شكار گوهر جان انسان به گونه های مختلف توسط نیروی منفی این عمل انجام می گیرد.

لازم است بدانیم كه بزرگترین نیروی منفی یا شیطان در ماده نهفته است و بایستی در طول حیات خود به گونه ای عمل نمائیم تا ماده اسیر ما باشد و ما اسیر ماده نشویم .

 

 

آری ، شیطان به زیباترین شکل وارد تفکرات ما می شود و انجام کارهای ضد ارزش و نا معقول را در لباسی زیبا به ما القاء می کند . تصویری که در قصه ها و افسانه ها از شیطان ارائه می شود و به شکل یک عفریته زشت و حشتناک و یا یک موجود خون آشام به تصویر کشیده می شود ، فقط قصه و افسانه است . اگر شیطان به این شکل بیاید که کسی به سمت او نمی رود و همه از شیطان فرار می کنند .

اما نکته اینجاست که چرا این همه انسان به سمت شیطان می روند و به القائات او توجه و عمل می کنند ؟ زیرا او بسیار زیبا وارد می شود و لباسی زیبا با هزار توجیه بر تن ضد ارزش ها می کند و ما را فریب می دهد .

 

نیروی منفی را دست کم نگیریم که بسیار قوی است . او نمی خواهد مصرف کننده مواد مخدر که برای او نیرویی مفید و حرف گوش کن است را به سادگی از دست دهد . او با تکنیک های فراوان وارد عمل می شود و به عناوین مختلف در راه او اخلال ایجاد می کند تا او را متوقف و برگرداند .

 

 

اما اگر مصرف کننده با خواست قوی ادامه دهد و خود را مسلح به سلاح علم و دانش شناخت اعتیاد و انسان کند و مسئولیت کار را بپذیرد و خود را مسلح به سلاح عشق ، عقل و ایمان نماید ، آنگاه قدرت مطلق به شیطان اجازه نمی دهد که او را از مسیر خارج کند .

 

نتیجه ای كه از وادی سوم گرفته می شود:

     * كلیه مسئولیت كار را , خود بپذیریم.

     * كلیه سختی ها را بعنوان بازپرداخت بدهی خود به اعتیاد تحمل كنیم.

     * سعی كنیم خودمان مسئله را با تفكر حل نمائیم.

توصیه می کنیم متن کامل نوشتار وادی سوم ، نوشته مهندس حسین دژاکام و همینطور سی دی سخنرانی ایشان پیرامون وادی سوم را مطالعه و گوش کنید و بیاموزیم مصرف کننده مواد مخدر برای رهایی کامل از دام اعتیاد با استفاده از روش درمان DST ، چگونه باید حرکت کند.

با احترام ، مسافر علی خدامی

 منبع : وادی سوم

 
طبقه بندی: دستورجلسات هفتگی کنگره60، سخن بزرگان، جهان بینی، 14وادی برای رسیدن به خود، کتاب عشق،
برچسب ها: کنگره60، درمان اعتیاد، وادی سوم، باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فکر نمی کند،
[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1395 ] [ 06:00 ق.ظ ] [ مسافر علی بلوچ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


اعتیاد جایگزینی مزمن است ،چون مواد مخدر بیرونی دقیقاً جایگزین سیستمهای تولید کننده موادشبه افیونی وضد درد بدن شده اند. امروزه طبق آمار سازمان ملل حدود 185 میلیون‌نفر در سراسر جهان درگیر اعتیاد هستند .كنگره 60 به منظور رهایی معتادینی كه همواره خواستار رهایی از اعتیاد بوده اند و راه حل منطقی برای درمان خود پیدا نكرده اند با هدف رسیدن به تعادل جسمی و روانی تشكیل گردیده است .این وبلاگ توسط اعضای لژیون جناب آقای اصغر منصوری به منظور شناخت انسان و مواد مخدر و تأثیر این دو بر رو ی یکدیگر و بطور کلی کمک به درمان اعتیاد طراحی شده است .امیدواریم گامی در جهت این مهم به انجام رسانیم .
درضمن در این روش درمان کاملا" رایگان صورت می پذیرد وهیچگونه وجهی از شخص خواهان رهایی دریافت نمی شود.به امید رهایی تمام مصرف کنندگان جهان.....

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب